ÇEKİ KANCASI İÇİN TEKNİK PARAMETRELERTANIMLAR:

g =Yer çekimi ivmesi (9,81 m/s2 olarak kabul edilir)

T =Gerektiğinde, merkez dingilli bir römorkun düşey yükünü de içeren çeken aracın (çeken   traktörün de) ton olarak teknik bakımdan izin verilebilen maksimum kütlesi,

R =Düşey düzlemde serbest hareket eden çeki çubuklu tam römorkun veya yarı römorkun  

      ton olarak teknik bakımdan izin verilebilen maksimum kütlesi,

S =kg olarak, statik düşey yük S, bağlantı noktasında statik şartlar altında ortaya çıkan merkez dingilli römorkun kütlesinin bir kısmı,

C =Maksimum izin verilebilir yükü taşıyan merkez dingilli römorkun ton olarak, dingil yüklerinin

     Toplamı,

V =değeri” çeken araç ile maksimum kütlesi 3,5 tonu geçen bir kütleye sahip olan merkez dingilli römorklar arasında düşey kuvvetin genliği için teorik referans kuvvet olarak tanımlanır,

      V değeri, dinamik deneylerde düşey deney yükleri için bir temel olarak alınır